Oferujemy kompleksowe wykonanie Pomiarów Instalacji Elektrycznych na terenie Zabrza oraz całego Górnego Śląska, dotyczących zarówno ochrony przeciwporażeniowej jak i pozostałych parametrów.

Posiadamy profesjonalny sprzęt pomiarowy oraz wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych.
Wykonujemy także pomiary odbiorcze, okresowe określone przepisami Ustawy – Prawo Budowlane, w której przewidziano odpowiednie czasookresy wykonywania przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych dla poszczególnych rodzajów budynków.

Instalacje elektryczne pod kontrolą

Nasza firma wykonuje następujące Pomiary Elektryczne:

 • Impedancji pętli zwarcia
 • Rezystancji izolacji
 • Wyłączników Różnicowo-Prądowych
 • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń
 • Ciągłości przewodów ochronnych
 • Rezystancji uziemień roboczych
 • Rezystancji uziemień odgromowych
 • Ciągłości zwodów instalacji odgromowej
 • Natężenia oświetlenia Stanowisk Pracy
 • Natężenia oświetlenia Ogólnego
 • Natężenia oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
 • Próby działania oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
 • Test wyłączników przeciwpożarowych zasilania budynku.
 • Pomiar wartości prądu w celu oszacowania równomierności obciążenia poszczególnych faz w budynkach.

Dokumentacja z wykonanych usług pomiarowych

Ze wszystkich pomiarów, którym poddawane są instalacje sporządzona zostaje dokumentacja w postaci Protokołów Pomiarowych wraz z dołączonymi uprawnieniami osoby wykonującej pomiary elektryczne.

Dokumentację taką należy zachować do ewentualnej kontroli organów PIP, Straży Pożarnej, UDT itp. Dodatkowo dzięki niej zleceniodawca będzie dysponował danymi, które umożliwią porównanie parametrów uzyskanych podczas obecnych pomiarów z wynikami z następnych wymaganych pomiarów instalacji elektrycznej

Firma Elektro-Mont Zabrze poleca profesjonalną i sumienną realizację zleceń w zakresie pomiarów elektrycznych.

Pomiary elektryczne wykonujemy na terenie Śląska w miejscowościach jak Katowice, Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Chorzów, Bytom, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Mikołów, Tychy, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory itp.


tel_23 693 585 893   stopka_26