Oferujemy kompleksowe wykonanie Pomiarów Instalacji Elektrycznych na terenie Zabrza oraz całego Górnego Śląska, dotyczących zarówno ochrony przeciwporażeniowej jak i pozostałych parametrów.

Posiadamy profesjonalny sprzęt pomiarowy oraz wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych.
Wykonujemy także pomiary odbiorcze, okresowe określone przepisami Ustawy – Prawo Budowlane, w której przewidziano odpowiednie czasookresy wykonywania przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych dla poszczególnych rodzajów budynków.

Instalacje elektryczne pod kontrolą

Nasza firma wykonuje następujące Pomiary Elektryczne:

 • Impedancji pętli zwarcia
 • Rezystancji izolacji
 • Wyłączników Różnicowo-Prądowych
 • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń
 • Ciągłości przewodów ochronnych
 • Rezystancji uziemień roboczych
 • Rezystancji uziemień odgromowych
 • Ciągłości zwodów instalacji odgromowej
 • Natężenia oświetlenia Stanowisk Pracy
 • Natężenia oświetlenia Ogólnego
 • Natężenia oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
 • Próby działania oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
 • Test wyłączników przeciwpożarowych zasilania budynku.
 • Pomiar wartości prądu w celu oszacowania równomierności obciążenia poszczególnych faz w budynkach.

Dokumentacja z wykonanych usług pomiarowych

Ze wszystkich pomiarów, którym poddawane są instalacje sporządzona zostaje dokumentacja w postaci Protokołów Pomiarowych wraz z dołączonymi uprawnieniami osoby wykonującej pomiary elektryczne.

Dokumentację taką należy zachować do ewentualnej kontroli organów PIP, Straży Pożarnej, UDT itp. Dodatkowo dzięki niej zleceniodawca będzie dysponował danymi, które umożliwią porównanie parametrów uzyskanych podczas obecnych pomiarów z wynikami z następnych wymaganych pomiarów instalacji elektrycznej

Firma Elektro-Mont Zabrze poleca profesjonalną i sumienną realizację zleceń w zakresie pomiarów elektrycznych.

Pomiary elektryczne wykonujemy na terenie Śląska w takich miastach jak Zabrze, Katowice, Gliwice, Ruda Śląska, Chorzów, Bytom, Świętochłowice, Mikołów, Tychy, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry itp.

Pomiary elektryczne wykonujemy w następujących miejscowościach
pomiary elektryczne Śląsk, pomiary instalacji elektrycznej Śląsk, pomiary uziemienia Śląsk, pomiary ochronne Śląsk, pomiary pięcioletnie Śląsk, pomiary instalacji odgromowej Śląsk, pomiary przeciwporażeniowe Śląsk, pomiary impedancji pętli zwarcia Śląsk, pomiary elektryczne śląskie, pomiary instalacji elektrycznej śląskie, pomiary uziemienia śląskie, pomiary ochronne śląskie, pomiary pięcioletnie śląskie, pomiary instalacji odgromowej śląskie, pomiary przeciwporażeniowe śląskie, pomiary impedancji pętli zwarcia śląskie, pomiary elektryczne, pomiary instalacji elektrycznej, pomiary uziemienia, pomiary ochronne, pomiary pięcioletnie, pomiary instalacji odgromowej, pomiary przeciwporażeniowe, pomiary impedancji pętli zwarcia, pomiary elektryczne Katowice, pomiary instalacji elektrycznej Katowice, pomiary uziemienia Katowice, pomiary ochronne Katowice, pomiary pięcioletnie Katowice, pomiary instalacji odgromowej Katowice, pomiary przeciwporażeniowe Katowice, pomiary impedancji pętli zwarcia Katowice, pomiary elektryczne Gliwice, pomiary instalacji elektrycznej Gliwice, pomiary uziemienia Gliwice, pomiary ochronne Gliwice, pomiary pięcioletnie Gliwice, pomiary instalacji odgromowej Gliwice, pomiary przeciwporażeniowe Gliwice, pomiary impedancji pętli zwarcia Gliwice, pomiary elektryczne Zabrze, pomiary instalacji elektrycznej Zabrze, pomiary uziemienia, Zabrze, pomiary ochronne Zabrze, pomiary pięcioletnie Zabrze, pomiary instalacji odgromowej Zabrze, pomiary przeciwporażeniowe Zabrze, pomiary impedancji pętli zwarcia Zabrze, pomiary elektryczne Bytom, pomiary instalacji elektrycznej Bytom, pomiary uziemienia Bytom, pomiary ochronne Bytom, pomiary pięcioletnie Bytom, pomiary instalacji odgromowej Bytom, pomiary przeciwporażeniowe Bytom, pomiary impedancji pętli zwarcia Bytom, pomiary elektryczne Ruda śląska, pomiary instalacji elektrycznej Ruda śląska, pomiary uziemienia Ruda śląska, pomiary ochronne Ruda śląska, pomiary pięcioletnie Ruda śląska, pomiary instalacji odgromowej Ruda śląska, pomiary przeciwporażeniowe Ruda śląska, pomiary impedancji pętli zwarcia Ruda śląska, pomiary elektryczne Sosnowiec, pomiary instalacji elektrycznej Sosnowiec, pomiary uziemienia Sosnowiec, pomiary ochronne Sosnowiec, pomiary pięcioletnie Sosnowiec, pomiary instalacji odgromowej Sosnowiec, pomiary przeciwporażeniowe Sosnowiec, pomiary impedancji pętli zwarcia Sosnowiec, pomiary elektryczne Rybnik, pomiary instalacji elektrycznej Rybnik, pomiary uziemienia Rybnik, pomiary ochronne Rybnik, pomiary pięcioletnie Rybnik, pomiary instalacji odgromowej Rybnik, pomiary przeciwporażeniowe Rybnik, pomiary impedancji pętli zwarcia Rybnik, pomiary elektryczne Tychy, pomiary instalacji elektrycznej Tychy, pomiary uziemienia Tychy, pomiary ochronne Tychy, pomiary pięcioletnie Tychy, pomiary instalacji odgromowej Tychy, pomiary przeciwporażeniowe Tychy, pomiary impedancji pętli zwarcia Tychy, pomiary elektryczne Chorzów, pomiary instalacji elektrycznej Chorzów, pomiary uziemienia Chorzów, pomiary ochronne Chorzów, pomiary pięcioletnie Chorzów, pomiary instalacji odgromowej Chorzów, pomiary przeciwporażeniowe Chorzów, pomiary impedancji pętli zwarcia Chorzów, pomiary elektryczne Tarnowskie Góry, pomiary instalacji elektrycznej Tarnowskie Góry, pomiary uziemienia Tarnowskie Góry, pomiary ochronne Tarnowskie Góry, pomiary pięcioletnie Tarnowskie Góry, pomiary instalacji odgromowej Tarnowskie Góry, pomiary przeciwporażeniowe Tarnowskie Góry, pomiary impedancji pętli zwarcia Tarnowskie Góry, pomiary elektryczne Knurów, pomiary instalacji elektrycznej Knurów, pomiary uziemienia Knurów, pomiary ochronne Knurów, pomiary pięcioletnie Knurów, pomiary instalacji odgromowej Knurów, pomiary przeciwporażeniowe Knurów, pomiary impedancji pętli zwarcia Knurów, pomiary elektryczne Mikołów, pomiary instalacji elektrycznej Mikołów, pomiary uziemienia Mikołów, pomiary ochronne Mikołów, pomiary pięcioletnie Mikołów, pomiary instalacji odgromowej Mikołów, pomiary przeciwporażeniowe Mikołów, pomiary impedancji pętli zwarcia Mikołów

Czekamy na Twój telefon

tel_23693 585 893

stopka_26